Main Page

Tribute

Poem Collection

Memories

Where Are We Now

Class Forum

Reunion

Reunion

First reunion at Washington DC, August, 2005

               | arrival | day 1 | day 2 | day 3 | day 4 | day 5 | day 6 | day 7 | day 8-10 | post reunion |


Day Six - August 6, 2005

Phương Trinh headed for another reunion (Marie Curie) in the morning.

We continued to hang out in Hồng's house.

The second act - Thủy gave the girls a make over in haircut.

The third act - from Ngọc Lan's magic bag, we donned "áo dài" and posed for pictures.

All good times had to come to an end. Rainer's leaving us this evening. We said goodbye and gave him lots of hugs at the airport.

The fourth act - Teleconference call with Thanh Mỹ and Phạm Văn Nga by 11 pm.


Make over


Tà áo năm xưa vẫn còn đây


Các cô sinh viên năm nào


Các chàng và các nàng


Các cô hoa hậu


Châu Nhuận Bắc & Đào Hồng Hồng


Thành & Lan


Thủy, Thọ, Thành, Lan, Hồng


Anh ơi hãy ngồi, em hầu quạt đây...


Hồng, Lan, An, Thọ, Thủy


Áo đẹp, người đẹp


Goodbye to Rainer


Thanh Mỹ


Văn Nga


Webmaster: Andrew Luu

©Su Pham Anh Van 1978 Home Page: All Rights Reserved 2002 - 2006

Last updated 01/02/06